KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Plany studiów

Plany studiów, które są realizowane na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunkach Ogrodnictwo, Biotechnologia, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology zamieszczono poniżej.

OGRODNICTWOod 2016/2017

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa dla studentów kierunku Ogrodnictwo obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017:

STUDIA STACJONARNE

I stopień — [pobierz]

II stopień — [pobierz]

Przedmioty do wyboru (I stopień) – [pobierz]
Przedmioty do wyboru (II stopień) – [pobierz]

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień — [pobierz]

II stopień — [pobierz]

OGRODNICTWOod 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa dla studentów kierunku Ogrodnictwo obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016:

STUDIA STACJONARNE

I stopień — [pobierz]

II stopień — [pobierz]

Przedmioty do wyboru (I stopień) – [pobierz]
Przedmioty do wyboru (II stopień) – [pobierz]

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień — [pobierz]

II stopień — [pobierz]

OGRODNICTWOod 2014/2015

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa dla studentów kierunku Ogrodnictwo obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015:

STUDIA STACJONARNE

I stopień — [pobierz]

Przedmioty do wyboru (I stopień) – [pobierz]

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień — [pobierz]

OGRODNICTWOod 2012/2013

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa dla studentów kierunku Ogrodnictwo obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013:

STUDIA STACJONARNE

I stopień

Ogrodnictwo z Marketingiem – [pobierz]
Agroekologia i Ochrona Roślin – [pobierz]
Sztuka Ogrodowa – [pobierz]
Bioinżynieria – [pobierz]
Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne – [pobierz]
Przedmioty do wyboru – [pobierz]
Sylabusy przedmiotów do wyboru – [pobierz]

II stopień

Rośliny Warzywne – [pobierz]
Sadownictwo – [pobierz]
Rośliny Ozdobne – [pobierz]
Agroekologia i Ochrona Roślin – [pobierz]
Sztuka Ogrodowa – [pobierz]
Bioinżynieria – [pobierz]
Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne – [pobierz]
Przedmioty do wyboru – [pobierz]
Sylabusy przedmiotów do wyboru – [pobierz]

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

Ogrodnictwo z Marketingiem – [pobierz]
Agroekologia i Ochrona Roślin – [pobierz]
Sztuka Ogrodowa – [pobierz]
Bioinżynieria – [pobierz]
Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne – [pobierz]
Przedmioty do wyboru – [pobierz]
Sylabusy przedmiotów do wyboru – [pobierz]

II stopień

Rośliny Warzywne – [pobierz]
Sadownictwo – [pobierz]
Rośliny Ozdobne – [pobierz]
Agroekologia i Ochrona Roślin – [pobierz]
Sztuka Ogrodowa – [pobierz]
Bioinżynieria – [pobierz]
Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne – [pobierz]
Przedmioty do wyboru – [pobierz]
Sylabusy przedmiotów do wyboru – [pobierz]
OGRODNICTWO 

Studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, kierunku Ogrodnictwo, którzy rozpoczęli naukę przed wprowadzeniem wyżej wymienionych planów studiów obowiązuje:

Katalog przedmiotów – [pobierz]
Program studiów I stopnia – [pobierz]
Studia inżynierskie ECTS – [pobierz]

Przedmioty podstawowe do wyboru – [pobierz]
Przedmioty kierunkowe do wyboru – [pobierz]
BIOTECHNOLOGIAod 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych I oraz II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa dla studentów kierunku Biotechnologia obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016:

STUDIA STACJONARNE

I stopień

Biotechnologia Stosowana – [pobierz]
 

Przedmioty do wyboru – [pobierz]

STUDIA STACJONARNE

II stopień

Analityka Biotechnologiczna – [pobierz]
Biotechnologia Stosowana – [pobierz]

Przedmioty do wyboru – [pobierz]
BIOTECHNOLOGIA 

Studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, kierunku Biotechnologia, którzy rozpoczęli naukę przed wprowadzeniem wyżej wymienionych planów studiów obowiązuje:

STUDIA STACJONARNE

I stopień

Plan – [pobierz]
Program – [pobierz]

STUDIA STACJONARNE

II stopień

Analityka Biotechnologiczna – plan – [pobierz]
Analityka Biotechnologiczna – program – [pobierz]
Biotechnologia Stosowana – plan – [pobierz]
Biotechnologia Stosowana – program – [pobierz]

SZTUKA OGRODOWAod 2015/2016

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa dla studentów kierunku Sztuka Ogrodowa obowiązujący do roku akademickiego 2015/2016:

STUDIA STACJONARNE

I stopień – [pobierz]
II stopień – [pobierz]

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień – [pobierz]
II stopień – [pobierz]

TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCHod 2016/2017

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa dla studentów kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017:

STUDIA STACJONARNE

I stopień – [pobierz]
II stopień – [pobierz]

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień – [pobierz]
II stopień – [pobierz]

Przedmioty do wyboru – [pobierz]
INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURAL SCIENCEod 2015/2016

Plan studiów obowiązujący na kierunku International Master of Horticultural Science (IMHS) od roku akademickiego 2015/2016:

STUDIA STACJONARNE

II stopień – [pobierz]

ENVIRONMENTAL AND PLANT BIOTECHNOLOGYod 2016/2017

Plan studiów obowiązujący na kierunku Environmental and Plant Biotechnology (EPB) od roku akademickiego 2016/2017:

STUDIA STACJONARNE

II stopień – [pobierz]Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies