KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Pełnomocnicy i Przedstawiciele


Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 • ds. Jakości Kształcenia — dr hab. Małgorzata Frazik-Adamczyk
 • ds. USOS — dr Małgorzata Gaborska
 • ds. Systemu Antyplagiatowego — dr Piotr Stolarczyk
 • ds. Praktyk Studenckich (kierunek Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych) — dr inż. Barbara Piwowarczyk; dr hab. Sylwester Smoleń
 • ds. Praktyk Studenckich (kierunek Biotechnologia) — dr inż. Małgorzata Czernicka
 • ds. Programu ERASMUS i Współpracy Międzynarodowej (kierunek Ogrodnictwo i Sztuka Ogrodowa) — dr hab. Maria Pobożniak
 • ds. Programu ERASMUS i Współpracy Międzynarodowej (kierunek Biotechnologia) — dr Alicja Macko-Podgórni
 • ds. Informacji i Promocji — dr hab. Monika Bieniasz
 • ds. Osób Niepełnosprawnych — dr Aneta Grabowska
 • ds. przygotowania programu i koordynowania prezentacji Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa podczas Festiwalu Nauki w Krakowie — dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
 • ds. przygotowania programu i koordynowania prezentacji Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa podczas Nocy Naukowców — mgr inż. Justyna Mazur
 • ds. Finansowo-Administracyjnych — mgr inż. Krzysztof Rożek, tel. (12) 662-52-74, email: k.rozek@ogr.ur.krakow.pl

Przedstawiciele Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 • Rada Biblioteczna — dr hab. Ewa Hanus-Fajerska
 • Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa UR — prof. dr hab. Edward Kunicki
 • Rada Programowa Studium Doktoranckiego UR — dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
 • Rada Programowa Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich — dr hab. Maciej Gąstoł

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa w Komisjach Senackich:

 • Komisja Organizacyjno-Statutowa — dr hab. Agnieszka Sękara
 • Komisja ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej — prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy), prof. dr hab. Rafał Barański
 • Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej — dr hab. Sylwester Smoleń
 • Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich — dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz (Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych)
 • Komisja ds. Inwestycji i Remontów — dr hab. Maciej Gąstoł
 • Komisja ds. Oceny Kadr — prof. dr hab. Edward Kunicki
 • Komisja ds. Analiz i Odwołań — prof. dr hab. Halina Kurzawińska
 • Komisja ds. Socjalnych — dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin; dr Piotr Strzetelski

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa w Komisjach Rektorskich:

 • Komisja ds. Nagród — dr hab. Andrzej Kalisz
 • Komisji ds. Własności Intelektualnej — dr hab. Sylwester Smoleń

Przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa w Komisjach Dyscyplinarnych:

 • Komisja Dyscyplinarna dla Pracowników — prof. dr hab. Maria Kowalik; prof. dr hab. Adela Adamus
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów — dr hab. Renata Wojciechowska
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów — dr hab. Jacek Nawrocki

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych, kierunek Ogrodnictwo dr inż. Anna Kołton
Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych, kierunek Biotechnologia dr inż. Anna Kostecka-GugałaWydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies