KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Konferencje


5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera

On behalf of the organizers it is a privilege and pleasure to invite you to the 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera.

It will be held from the 26th to 29th September 2017 at the University of Agriculture in Krakow in Cracow, Poland. The conference venue will be the assembly hall and seminar rooms in the Collegium Wojtaszka building, Al. 29 Listopada 54, Cracow, Poland.

The symposium will be expanded to cover a wide range of topics and draw on the expertise of international research groups and colleagues. Topics covered at the Symposium will include issues relevant to:

  • thrips faunistics,
  • thrips at the borders: early detection and quarantine measures,
  • thrips identification: morphological and molecular techniques,
  • thrips management: biological and integrated control,
  • thrips ecology and behavior,
  • thrips semiochemicals.

More: thrips2017.wo.ur.krakow.pl


#


Konferencja — "Ziemia – Roślina – Człowiek"

Konferencja ZRC

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Ogrodniczą Konferencję Naukową organizowaną przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Oddział PTNO w Krakowie. Konferencja organizowana z okazji jubileuszu 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych odbędzie się 20-21 września 2017 roku w Krakowie.

Więcej na stronie internetowej konferencji: www.zrc.ur.krakow.pl


#


6th International Conference for Young Researchers

International Conference for Young Researchers

The International Conference for Young Researchers is organized annually by the PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow since 2012. PhD students and young scientists from universities, in Poland and across the world participate in the conference each year. It started as a national conference, however with time it grew and became, international. From 2017 the thematic scope of the conference also increases as well as multidirectional research in agriculture and forestry, it is also possible to present the research on broadly defined technology.

The main aim of the conference is to exchange experiences and present ideas of young researchers. It is also an excellent opportunity for international discussion — both with young scientists and invited guests. The Conference is an opportunity for development for young speakers, it also contributes to the progress of science.

The conference consists of 9 panel discussions. These are: Animal science; Agricultural economics, agritourism and management; Agriculture; Land surveying, cartography, geodesy, land development, landscape architecture; Forest science; Food technology; Environmental protection and development; Horticulture; Systems engineering, energy, industry. The individual panels are divided into several sub-categories, so all scientists will find their field during the conference.

More: icyr.pl


#


5th International Conference for Young Researchers

International Conference for Young Researchers

PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow is delighted to invite you to 5th International Conference for Young Researchers "Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology" which be held on 16-17 April 2016 at the Convention Centre of Agricultural University in Krakow, 29 Listopada 46, Kraków, Poland.


#


Ogólnopolskie Seminarium Naukowe — "Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce"

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe

Sekcja Roślin Ozdobnych KNO PAN oraz Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym pt. "Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce", które odbędzie się 22 października 2015 roku.

Podstawowym celem seminarium jest wymiana informacji oraz dyskusja na temat najnowszych, znaczących osiągnięć naukowych w zakresie badań podstawowych i aplikacyjnych prowadzonych na roślinach ozdobnych, obejmujących szeroki zakres zagadnień m.in.: biologii rozmnażania, wzrostu i rozwoju; fizjologii; uprawy i żywienia; hodowli i genetyki; florystyki; a także ochrony roślin.

Szczególnym celem w powyższej tematyce jest również prezentacja osiągnięć realizowanych w ramach prac habilitacyjnych i doktorskich, które pojawiły się w ostatnich 5-ciu latach.


#


IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, w dniach 14-16 września 2015 roku odbędzie się we Wrocławiu IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Po trzech poprzednich, szacownych ośrodkach w Krakowie, Poznaniu i Lublinie nam przypadł zaszczyt zorganizowania kolejnego spotkania naukowców, praktyków, jak również dydaktyków akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny wiedzy z zakresu ogrodnictwa w Polsce. Dla nas organizatorów jest to szczególne wyróżnienie. W roku 2015 przypada jubileusz 70-lecia nauki ogrodniczej we Wrocławiu, jak również działalności Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jednocześnie jest to rok jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Eugeniusza Kołoty, długoletniego kierownika Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, twórcy szkoły naukowej w zakresie badań nad agrotechniką i nawożeniem roślin warzywnych o ogromnym dorobku naukowym, osoby znanej i szanowanej w środowisku ludzi nauki, aktywnie pracującej na rzecz rozwoju ogrodnictwa w Polsce.

Celem organizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Ogólnopolskiego Zjazdu Ogrodniczego i Konferencji Naukowej pt. "Postęp w ogrodnictwie dla poprawy jakości życia i ochrony środowiska" jest prezentacja osiągnięć nauki i praktyki w zakresie nowych technologii produkcji ogrodniczej, poprawy jakości produktów ogrodniczych oraz pełnego wykorzystania ich dobroczynnego wpływu na zdrowie i środowisko człowieka. W ramach konferencji obok referatów plenarnych, obrady będą się toczyły w czterech sekcjach tematycznych: warzywnictwo i rośliny lecznicze; sadownictwo; rośliny ozdobne i architektura krajobrazu; hodowla roślin, nasiennictwo i biotechnologia.


#


IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na IV Międzynarodową Konferencję Doktorantów Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie. Czas i miejsce 21-22 marca 2015 r. (sobota-niedziela), Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków. W ramach konferencji odbędzie się konkurs na najlepszy referat i poster. Wygłaszane prezentacje oraz postery będą oceniane przez komisję.


#


11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology

Conference of the European Foundation for Plant Pathology

After the two preceding EFPP conferences — Evora (Portugal 2010) and Wageningen (The Netherlands 2012) — dealing with integrated plant disease management (IPM) the organizing committee has chosen Healthy plants — healthy people for the theme of the Kraków conference. This seemed a natural continuation of IPM issue, as the system will be obligatory since 1st January 2014 in all EU countries as a standard. The widespread implementation of IPM will result in a reduction of environmental pollution with chemicals and increase food security which will have its impact on human health and quality of life.


#


Konferencja — "Ziemia – Roślina – Człowiek"

Conference of the European Foundation for Plant Pathology

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w dniach 11-12 września 2013 roku odbędzie się Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa pt. "Ziemia Roślina Człowiek". Konferencja jest organizowana z okazji 45-lecia Wydziału Ogrodniczego przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz przez Wydział Ogrodniczy. W czasie spotkania poruszane będą zagadnienia z różnych dziedzin związanych z ogrodnictwem: kwiaciarstwo, sadownictwo, warzywnictwo, genetyka, hodowla i ochrona roślin, biotechnologia oraz sztuka ogrodowa i architektura krajobrazu.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i praktyków ogrodników, do projektantów ogrodów i firm zajmujących się terenami zieleni w miastach, a także do wszystkich osób zainteresowanych profesjonalnie i amatorsko tymi dziedzinami. Planowane są wykłady plenarne, prezentacje aktualnych wyników badań, panele dyskusyjne, sesje posterowe oraz warsztaty terenowe. Konferencja będzie okazją do spotkań różnych środowisk naukowych, a także wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami i oraz ludźmi biznesu i praktyki.

 

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies