KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
Wiadomości
Styczeń
GrudzieńPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńPaździernikSierpień
ListopadPaździernik
Styczeń 2018
2018-01-10
Spotkanie organizacyjne Erasmus+
Spotkanie organizacyjne dotyczące wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w semestrze letnim i zimowym w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się 18 stycznia... [więcej]
2018-01-08
Rejestracja na język obcy
Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów, którzy zostaną przyjęci na studia stacjonarne II stopnia na semestr letni (17/18L)... [więcej]
2018-01-05
Terminarz zjazdów
Dostępny jest terminarz zjazdów obowiązujący na studiach niestacjonarnych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2017/2018, w semestrze letnim... [więcej]
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies