KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wiadomości
LipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńPaździernikSierpień
ListopadPaździernik
Lipiec 2015
2015-07-28
Rejestracja na język obcy, semestr zimowy 2015/2016
Rejestracja na język obcy dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia. Rejestracja rozpocznie się 14 września i potrwa do 27 września br... [więcej]
2015-07-21
Rekrutacja: kierunek Ogrodnictwo, drugi nabór kandydatów
Informacja skierowana jest do kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne II stopnia. W dniach od 20 lipca do 2 sierpnia br. uruchomiony jest drugi nabór... [więcej]
Rekrutacja WBiO
2015-07-20
Przydział miejsc w domach studenckich
Informacja dotyczy przydziału miejsc w domach studenckich osobom przyjętym na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa w roku akademickim 2015/2016...
2015-07-15
Studia doktoranckie
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich poszukuje dwóch osób do podjęcia studiów doktoranckich. Doktoranci będą uczestniczyli w badaniach dotyczących fizjologicznych
mechanizmów odpowiedzi roślin warzywnych i zielarskich na stres abiotyczny... [więcej]
2015-07-06
Nowy kierunek: Sztuka Ogrodowa — wykaz realizowanych przedmiotów
Sztuka ogrodowa to twórcza działalność obejmująca projektowanie, zakładanie i pielęgnację terenów zieleni... Zobacz przedmioty realizowane na kierunku Sztuka Ogrodowa...
Sztuka Ogrodowa
2015-07-05
Master study — International Master of Horticultural Science
The international study programme International Master of Horticultural Science is focused on the education and training of students for their future activities in spheres of management,
trade, and services as well as in governmental services at the European level... [więcej]
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2015     Polityka cookies