KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
Aktualizacja: 21 maja 2016 r.

Efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia to efekty kształcenia (zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych przez studenta w procesie kształcenia) zdefiniowane dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

Są one określone w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedza rozumiana jest tutaj jako powiązane ze sobą teorie, zasady, doświadczenia i fakty przyswojone przez studenta. Umiejętności to zdolność wykorzystania wiedzy i wyćwiczonych umiejętności praktycznych do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Kompetencje społeczne stanowią umiejętność współdziałania w zespole w roli członka i lidera zespołu; sprawność komunikowania się; zdolność do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań; gotowość uczenia się przez całe życie.

Poniżej przedstawiono efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów: Ogrodnictwo, Biotechnologia, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology.

Kierunek Ogrodnictwo

STUDIA I STOPNIA
Specjalność:
Ogrodnictwo z Marketingiem
Agroekologia i Ochrona Roślin
Sztuka Ogrodowa*
Bioinżynieria
Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne**Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na I stopniu studiów [pobierz]
STUDIA II STOPNIA
Specjalność:
Ogrodnictwo z Marketingiem
Rośliny Warzywne
Sadownictwo i Uprawa Winorośli
Rośliny Ozdobne
Agroekologia i Ochrona Roślin
Sztuka Ogrodowa*
Bioinżynieria
Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne**
Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na II stopniu studiów [pobierz]

*od roku akademickiego 2015/2016 kierunek studiów Sztuka Ogrodowa
**od roku akademickiego 2016/2017 kierunek studiów Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych


Kierunek Biotechnologia

STUDIA I STOPNIA
Specjalność:
Biotechnologia Stosowana

Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na I stopniu studiów [pobierz]
STUDIA II STOPNIA
Specjalność:
Biotechnologia Stosowana
Analityka Biotechnologiczna
Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na II stopniu studiów [pobierz]

Kierunek Sztuka Ogrodowa

STUDIA I STOPNIA
Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na I stopniu studiów [pobierz]
STUDIA II STOPNIA
Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na II stopniu studiów [pobierz]

Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

STUDIA I STOPNIA
Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na I stopniu studiów [pobierz]
STUDIA II STOPNIA
Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na II stopniu studiów [pobierz]

Kierunek International Master of Horticultural Science

STUDIA II STOPNIA
Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na II stopniu studiów [pobierz]

Kierunek Environmental and Plant Biotechnology

STUDIA II STOPNIA
Efekty kształcenia dla programu kształcenia
na II stopniu studiów [pobierz]
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies