KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

ERASMUS+

W akcji 1 "Mobilność edukacyjna" w programie Erasmus+ możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu.

więcej >>

Zwiększenie mobilności studentów to również wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu Erasmus+.

więcej >>

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oferuje kursy dla studentów obcojęzycznych, prowadzone w języku angielskim.

więcej >>

Faculty of Biotechnology and Horticulture, University of Agriculture in Krakow, Poland, offers foreign students courses taught in English.

more >>

 


Więcej o programie Erasmus+

More about Erasmus+WYJAZD NA STUDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Koordynatorzy wydziałowi:

Każdy student może wyjechać na studia zagraniczne na okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 12 miesięcy studia inżynierskie + 12 miesięcy studia magisterskie + 12 miesięcy studia doktoranckie).

Plan działania:

 1. Decyzja: chcę wyjechać na studia za granicę!
 2. Wybieram uczelnię — patrz lista uczelni partnerskich http://erasmus.ur.krakow.pl/, zakładka "Umowy podpisane na 2014-2021".
 3. Zgłaszam chęć wyjazdu — wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora wydziałowego — dostępny na stronie http://erasmus.ur.krakow.pl/, zakładka "Zgłoszenie na studia", Załącznik 1.
 4. Biorę udział w rekrutacji.

Terminy rekrutacji na wyjazd w roku akademickim 2016/2017:

 1. Termin złożenia dokumentów u koordynatora wydziałowego dla odpowiedniego kierunku do 8 marca 2016.
 2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 10 marca 2016, godzina 9 sala 530, WBiO.
 3. Do rozmowy kwalifikacyjnej należy przygotować informację o wybranych przedmiotach, które byłyby realizowane w ramach programu ERASMUS (z liczbą ECTS). Wymagana liczba punktów wynosi 30. Podczas rozmowy może być sprawdzana znajomość języka angielskiego.
 4. 15 marca 2016 — Podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, mgr Dominika Dankiewicz).

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela Pani mgr Dominika Dankiewicz.

Wymagane dokumenty (termin składania do 8 marca 2016 r.):

 1. Zgłoszenie do programu (Załącznik 1 w zakładce "Zgłoszenie na studia"). Średnia ocen dotyczy ostatniego semestru, w przypadku studentów drugiego stopnia dodatkowo średnia ze studiów inżynierskich.
 2. List motywacyjny.
 3. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (język angielski lub język urzędowy jednostki przyjmującej) na poziomie B2 lub wyższym. Akceptowany jest również dokument ze Studium Języków Obcych.

  

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies