KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

ERASMUS+

W akcji 1 "Mobilność edukacyjna" w programie Erasmus+ możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wyjazdy studentów i pracowników uczelni.

więcej >>

Zwiększenie mobilności studentów to również wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu Erasmus+.
czytaj niżej lub na stronie Praktyki

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oferuje kursy dla studentów obcojęzycznych, prowadzone w języku angielskim.

więcej >>

Faculty of Biotechnology and Horticulture, University of Agriculture in Krakow, Poland, offers foreign students courses taught in English.

more >>

 


Więcej o programie Erasmus+

More about Erasmus+WYJAZD NA STUDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Koordynatorzy wydziałowi:

 1. dla kierunku Biotechnologia, dr Alicja Macko-Podgórni, pok. 108, email: a.macko@ogr.ur.krakow.pl oraz mgr inż. Katarzyna Stelmach, pok. 106, email: k.stelmach@ogr.ur.krakow.pl
 2. dla kierunku Ogrodnictwo, dr hab. Maria Pobożniak, pok. 506, email: m.pobozniak@ogr.ur.krakow.pl

Każdy student może wyjechać na studia zagraniczne na okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 12 miesięcy studia inżynierskie + 12 miesięcy studia magisterskie + 12 miesięcy studia doktoranckie).


Plan działania:

 1. Decyzja: chcę wyjechać na studia za granicę!
 2. Wybieram uczelnię — patrz lista uczelni partnerskich erasmus.ur.krakow.pl, zakładka "Informacje o programie" –> "Umowy podpisane na 2014-2021".
 3. Zgłaszam chęć wyjazdu — wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora wydziałowego — dostępny na stronie erasmus.ur.krakow.pl, "Erasmus+ wyjeżdżający – studenci" –> "Zgłoszenie na studia" –> Załącznik 1.
 4. Biorę udział w rekrutacji.

Terminy rekrutacji na wyjazd w roku akademickim 2017/2018:

 1. Termin złożenia dokumentów u Koordynatora Wydziałowego dla odpowiedniego kierunku do 21 kwietnia 2017.
 2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 kwietnia 2017, godzina 10, sala 123, WBiO. Do rozmowy kwalifikacyjnej należy przygotować informację o wybranych przedmiotach, które byłyby realizowane w ramach programu ERASMUS (z liczbą ECTS). Wymagana liczba punktów wynosi 30. Podczas rozmowy może być sprawdzana znajomość języka angielskiego.
 3. 26 kwietnia 2016 — podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, mgr Dominika Dankiewicz).

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela Pani mgr Dominika Dankiewicz — kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie, e-mail: d.dankiewicz@ur.krakow.pl, tel.: 12 662-42-03.


Wymagane dokumenty (termin składania do 21 kwietnia 2017 r.):

 1. Zgłoszenie do programu (Załącznik 1 w zakładce "Erasmus+ wyjeżdżający – studenci" –> "Zgłoszenie na studia"). Średnia ocen dotyczy ostatniego semestru, w przypadku studentów drugiego stopnia dodatkowo średnia ze studiów inżynierskich.
 2. List motywacyjny.
 3. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (język angielski lub język urzędowy jednostki przyjmującej) na poziomie B2 lub wyższym. Akceptowany jest również dokument ze Studium Języków Obcych.

WYJAZD NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Uwaga!!! Zostało jeszcze 10 wolnych miejsc na 3 miesięczne praktyki za granicą w roku 2017


Koordynatorzy wydziałowi:

 1. dla kierunku Biotechnologia, dr Alicja Macko-Podgórni, pok. 108, email: a.macko@ogr.ur.krakow.pl oraz mgr inż. Katarzyna Stelmach, pok. 106, email: k.stelmach@ogr.ur.krakow.pl
 2. dla kierunku Ogrodnictwo, dr hab. Maria Pobożniak, pok. 506, email: m.pobozniak@ogr.ur.krakow.pl

Każdy student może wyjechać na praktyki na okres 2-3 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 3 miesięcy studia inżynierskie + 3 miesięcy studia magisterskie + 3 miesięcy studia doktoranckie).


Plan działania:

 1. Decyzja: chcę wyjechać na praktykę.
 2. Szukam miejsca.
 3. Zgłaszam chęć wyjazdu — wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora Wydziałowego — dostępny na stronie internetowej erasmus.ur.krakow.pl, zakładka "Erasmus+ wyjeżdżający — studenci" –> "Zgłoszenie na studia" –> Załącznik 1.
 4. Biorę udział w rekrutacji.

Rekrutacja na wyjazd w roku akademickim 2017/2018:

 1. Termin złożenia dokumentów u koordynatora wydziałowego dla odpowiedniego kierunku do 20 czerwca 2017.
 2. 23 czerwca 2017 — podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, mgr Dominika Dankiewicz).

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela Pani mgr Dominika Dankiewicz — kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie, e-mail: d.dankiewicz@ur.krakow.pl, tel.: 12 662-42-03.


Wymagane dokumenty (termin składania do 20 czerwca 2017):

 1. Zgłoszenie do programu (Załącznik 1). Załącznik 1 w zakładce "Erasmus+ wyjeżdżający — studenci" –> "Zgłoszenie na studia" dotyczy zarówno wyjazdu na studia jak i na praktyki. Średnia ocen dotyczy ostatniego semestru, w przypadku studentów drugiego stopnia dodatkowo średnia ze studiów inżynierskich.
 2. List motywacyjny.
 3. Zgoda jednostki przyjmującej na praktyki (np. kopia e-mail ze zgodą na przyjęcie praktykanta).

Student sam szuka miejsca, w którym chciałby odbyć praktyki.


WYJAZD NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK 2017/2018

Termin składania wniosków upływa z dniem 26 maja 2017. Dokumenty, tj. indywidualny Program Nauczania, należy złożyć u dr hab. Marii Pobożniak, pok. 506 e-mail: m.pobozniak@ogr.ur.krakow.pl.

Pozostałe dokumenty (po przyznaniu środków) należy złożyć u mgr Dominiki Dankiewicz.

Dokumenty do pobrania: erasmus.ur.krakow.pl.

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela Pani mgr Dominika Dankiewicz — kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie, e-mail: d.dankiewicz@ur.krakow.pl, tel.: 12 662-42-03.

  

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies