KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Erasmus+

Nowy program edukacyjny Unii Europejskiej 2014-2021 obejmuje trzy kluczowe akcje: a) mobilność edukacyjna; b) współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk; c) wsparcie w reformowaniu polityk.

 



Studenci  mogą wyjechać w celu odbycia części studiów  w uczelni partnerskiej, a także mogą odbyć praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie.

Nauczyciele i pracownicy akademiccy mogą wyjechać w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w uczelni partnerskiej, a ponadto wziąć udział w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie oraz prowadzić działania wspomagające organizację wymiany studentów i pracowników.

WYJAZD NA STUDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Koordynatorzy wydziałowi:

Każdy student może wyjechać na studia zagraniczne na okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 12 miesięcy studia inżynierskie + 12 miesięcy studia magisterskie + 12 miesięcy studia doktoranckie).

Plan działania:

  • Decyzja: chcę wyjechać na studia za granicę!
  • Wybieram uczelnię - patrz lista uczelni partnerskich https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Nasi Partnerzy"
  • Zgłaszam chęć wyjazdu - wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora wydziałowego - dostępny na stronie https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Dla wyjeżdżających" -> "Studenci" -> Zgłoszenie do Programu - wniosek.
  • Biorę udział w rekrutacji.

Terminy rekrutacji na wyjazd w roku akademickim 2018/2019:

  • Termin złożenia dokumentów u Koordynatora Wydziałowego dla odpowiedniego kierunku do 16 marca 2018.
  • Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 19 marca 2018, godzina 10, sala 123, WBiO. Do rozmowy kwalifikacyjnej należy przygotować informację o wybranych przedmiotach, które byłyby realizowane w ramach programu ERASMUS (z liczbą ECTS). Wymagana liczba punktów wynosi 30. Podczas rozmowy może być sprawdzana znajomość języka angielskiego.
  • 26 marca 2018 - podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, mgr Dominika Dankiewicz).

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela Pani mgr Dominika Dankiewicz - kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie, e-mail: d.dankiewicz@ur.krakow.pl, tel.: 12 662-42-03.

Wymagane dokumenty (termin składania do 16 marca 2018):

 

  • Zgłoszenie do programu (https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Dla wyjeżdżających" -> "Studenci" -> Zgłoszenie do Programu - wniosek). Średnia ocen dotyczy ostatniego semestru, w przypadku studentów drugiego stopnia dodatkowo średnia ze studiów inżynierskich.
  • List motywacyjny.
  • Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (język angielski lub język urzędowy jednostki przyjmującej) na poziomie B2 lub wyższym. Akceptowany jest również dokument ze Studium Języków Obcych.

 

WYJAZD NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Każdy student może wyjechać na praktyki na okres 2-3 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 3 miesięcy studia inżynierskie + 3 miesięcy studia magisterskie + 3 miesięcy studia doktoranckie).

 

Plan działania:

  • Decyzja: chcę wyjechać na praktykę!
  • Szukam miejsca.
  • Zgłaszam chęć wyjazdu - wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora Wydziałowego - dostępny stronie https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Dla wyjeżdżających" -> "Studenci" -> Zgłoszenie do Programu - wniosek.
  • Biorę udział w rekrutacji.

 

Rekrutacja na wyjazd w roku akademickim 2018/2019:

  • Termin złożenia dokumentów u koordynatora wydziałowego dla odpowiedniego kierunku do 5 czerwca 2018.
  • 8 czerwca 2018 - podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, mgr Dominika Dankiewicz).

 

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela Pani mgr Dominika Dankiewicz - kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej UR w Krakowie, e-mail: d.dankiewicz@ur.krakow.pl, tel.: 12 662-42-03.

Wymagane dokumenty (termin składania do 5 czerwca 2018):

  • Zgłoszenie do programu (https://erasmus.urk.edu.pl/, zakładka "Dla wyjeżdżających" -> "Studenci" -> Zgłoszenie do Programu - wniosek, dotyczy zarówno wyjazdu na studia jak i na praktyki). Średnia ocen dotyczy ostatniego semestru, w przypadku studentów drugiego stopnia dodatkowo średnia ze studiów inżynierskich.
  • List motywacyjny.
  • Zgoda jednostki przyjmującej na praktyki (np. kopia e-mail ze zgodą na przyjęcie praktykanta).

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies