KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Biotechnologia Ogrodnictwo Sztuka Ogrodowa Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Postępowanie awansowe

DoktoratHabilitacjaTytuł profesora
 

DoktoratyWytyczne do przeprowadzania przewodu doktorskiego opartego na zbiorze artykułów na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Uchwała Rady Wydziału nr 66/2014/15 z dnia 9 marca 2015 r.)

 

Wytyczne dla doktorantów — [pobierz]


 

mgr inż. Marcelina Machura
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 18.04.2018 r.
Promotor: dr hab. Jacek Nawrocki
Temat rozprawy doktorskiej: „Aktywność biologiczna naturalnych substancji stosowanych do ochrony selera korzeniowego Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud. przed patogenami

mgr inż. Tomasz Oleszkiewicz
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 18.04.2018 r.
Promotor: prof. dr hab. Rafał Barański
Temat rozprawy doktorskiej: „Tkanka kalusowa jako układ modelowy do badania biosyntezy i akumulacji karotenoidów u marchwi uprawnej (Daucus carota L. subsp. sativus)

mgr inż. Liliana Drzewiecka
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 28.03.2018 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: „Grzyby w powietrzu atmosferycznym i na liściach roślin zielarskich uprawianych w Ogrodzie Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

mgr inż. Łukasz Mielczarek
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 08.04.2013 r.
Promotor: dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: „Rozpoznawanie gatunków muchówek z rodziny bzygowatych (Diptera: Syrphidae) na podstawie pomiarów skrzydeł

Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Piotr Bucki
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: dr hab. Piotr Siwek
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na warunki środowiska, plonowanie i jakość cukinii w uprawie ekologicznej"

mgr inż. Mariya Halka
Zakład Żywienia Roślin
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: dr hab. Sylwester Smoleń
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Czernicka
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ jodu mineralnego, jodosalicylanów i jodobezoesanów na wybrane biochemiczne i molekularne mechanizmy zachodzące w roślinach pomidora (Solanum lycopersicum L.)"

mgr inż. Joanna Micek
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ grzybów strzępkowych Mycota występujących w powietrzu atmosferycznym magazynów przechowalniczych na zdrowotność warzyw"

mgr inż. Anna Nawrocka
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 13.12.2017 r.
Promotor: dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Opracowanie wzorców użyłkowania przedniego skrzydła wybranych podgatunków pszczoły miodnej"

mgr inż. Dominika Grabowska
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 15.11.2017 r.
Promotor: dr hab. Maria Pobożniak
Temat rozprawy doktorskiej: "Możliwośc wykorzystania biopestycydów w ochronie cebuli (Allium cepa L.) i pora (Allium porrum L.) do zwalczania wciornastków (Thysanoptera)"

mgr inż. Jakub Ogiela
Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Data wszczęcia przewodu: 15.11.2017 r.
Promotor: dr hab. Adam Tofilski, prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: "Rozpoznawanie wybranych gatunków pszczół (Antophila) i os (Vespidae) z użyciem morfometrii geometrycznej"

mgr inż. Dorota Tekielska
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 15.11.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Mazur
Temat rozprawy doktorskiej: "Wykorzystanie krzemionki odpadowej jako potencjalnego preparatu biotechnicznego do ochrony pomidora gruntowego przed zarazą ziemniaka powodowaną przez Phytophthora infestans Mont. De Bary"

mgr inż. Katarzyna Stelmach
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 26.06.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Promotor pomocniczy: dr inż. Alicja Macko-Podgórni
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza dystrybucji transpozonów DcSto w genomie marchwi oraz wykorzystanie polimorfizmu ich insercji do analizy struktury genetycznej populacji marchwi uprawnej (Daucus carota subs. sativus)"

mgr inż. Monika Cioć
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 25.09.2017 r.
Promotor: dr hab. Bożena Pawłowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Tokarz
Temat rozprawy doktorskiej: "Wykorzystanie technologii SSL LED w rozmnażaniu klonalnym gerbery (Gerbera jamesonii Bolus ex. Hoof. f.) i mirtu (Myrtus communis L.)"

mgr inż. Ewelina Kwaśniewska
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 24.04.2017 r.
Promotor: dr hab. Bożena Pawłowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Hura
Temat rozprawy doktorskiej: "Krioprezerwacja wierzchołków wzrostu rosa multiflora Thunb. metodą kropli witryfikacji"

mgr inż. Agnieszka Mrzygłód
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 22.05.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Adela Adamus
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Kiełkowska
Temat rozprawy doktorskiej: "Kultury i somatyczna hybrydyzacja protoplastów kapusty głowiastej (Brassica oleracea var. capitata L.)"

mgr inż. Marta Urbaniec-Kiepura
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 30.01.2012 r.
Promotor: prof. dr hab. Anna Bach
Temat rozprawy doktorskiej: "Krioprezerwacja nasion i wierzchołków wzrostu lilii złotogłów (Lilium martagon L.) jako metoda ochrony ex situ"

Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Agnieszka Kidawska
Katedra Roślin Ozdobnych
Data wszczęcia przewodu: 20.03.2017 r.
Promotor: prof. dr hab. Anna Bach
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kapczyńska
Temat rozprawy doktorskiej: "Organogeneza u lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w kulturach in vitro pod wpływem egzogennego ABA, ACC oraz stresu osmotycznego"

mgr inż. Magdalena Górska
Zakład Anatomii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 23.01.2017 r.
Promotor: dr hab. Dorota Wojtysiak
Temat rozprawy doktorskiej: "Mikrostruktura i jakość mięsa z syndromem PSE indyków (Meleagris gallopavo)"

mgr inż. Maja Dobińska-Graczyk
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 24.10.2016 r.
Promotor: dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: "Występowanie owadów pożytecznych (Syrphidae, Coccinellidae) w wybranych terenach zieleni miejskiej, zobrazowane za pomocą programu GIS oraz ich rola w ograniczaniu populacji mszyc"

mgr inż. Dorota Katarzyńska
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sechman
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Grzesiak
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ nanocząsteczek srebra na proces steroidogenezy i apoptozy w pęcherzykach jajnikowych kury (Gallus domesticus)"

mgr inż. Aleksandra Dubicka-Lisowska
Zakład Biochemii
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej: "Charakterystyka enzymatycznych i nieenzymatycznych mechanizmów bioremediacji chromianu u wybranych drobnoustrojów pro- i eukariotycznych oraz makrofitów"

mgr inż. Klaudia Duda-Franiak
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 20.06.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat rozprawy doktorskiej: "Micromycetes w powietrzu atmosferycznym i na roślinach ozdobnych w terenach zieleni Krakowa"

mgr inż. Aleksandra Koźmińska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Hanus-Fajerska
Promotor pomocniczy: dr inż. Alina Wiszniewska
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza porównawcza odpowiedzi pokrewnych gatunków na suszę oraz na zasolenie — użyteczny model badania mechanizmów tolerancji na stres"

mgr inż. Anna Witek
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: dr hab. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Temat rozprawy doktorskiej: "Bioakumulacja metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego w wybranych gatunkach owadów"

mgr inż. Gabriela Machaj
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 11.07.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Promotor pomocniczy: dr inż. Alicja Macko-Podgórni
Temat rozprawy doktorskiej: "Strukturalna i funkcjonalna analiza rejonów genomu marchwi różnicujących formy dzikie i uprawne"

mgr inż. Joanna Bonio
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.07.2014 r.
Promotor: prof. dr hab. Maria Kowalik
Temat pracy: "Micromycetes w powietrzu atmosferycznym i na liściach roślin wrzosowatych Ericaceae w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie i Arboretum SGGW w Rogowie"

Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Marta Olczyk
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 23.05.2016 r.
Promotor: dr hab. Maria Pobożniak
Temat rozprawy doktorskiej: "Skład gatunkowy, występowanie, żerowanie i szkodliwość wciornastków na cebuli"

mgr inż. Alicja Pohl
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 29.02.2016 r.
Promotor: dr hab. Agnieszka Sękara
Promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Grabowska
Temat rozprawy doktorskiej: "Analiza wpływu ekstraktu z Ascophyllum nodosum na biologię kwitnienia i plonowanie wybranych odmian oberżyny (Solanum melongena L.) w uprawie polowej"

mgr inż. Edyta Kąkol
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu: 21.03.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Capecka
Temat rozprawy doktorskiej: "Wpływ warunków uprawy na rozwój roślin i jakość surowca Stevia rebaudiana Bertoni"

mgr inż. Katarzyna Śniegowska-Świerk
Data wszczęcia przewodu: 21.03.2016 r.
Promotor: prof. dr hab. Marcin Rapacz
Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Jurczyk
Temat rozprawy doktorskiej: "Wybrane aspekty regulacji ekspresji genów HVA1 i Srg6 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.)"

Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Katarzyna Maćkowska
Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Data wszczęcia przewodu: 25.04.2016 r.
Promotor: dr hab. Ewa Grzebelus
Temat rozprawy doktorskiej: Otrzymywanie mieszańców somatycznych w rodzaju Daucus

mgr inż. Paulina Supel
Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 25.04.2016 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat rozprawy doktorskiej: Drobnoustroje gleb i minerałów ilastych — bioróżnorodność, biostabilizacja i perspektywy praktycznego wykorzystania

mgr inż. Anna Konieczny
Zakład Żywienia Roślin, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu: 09.03.2015 r.
Promotor: dr hab. Iwona Kowalska
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ mikoryzy i fosforu na plonowanie i stan odżywienia pomidora i sałaty w uprawie bezglebowej

Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobier

 

mgr inż. Izabela Zdrójkowska
Katedra Ochrony Roślin
Data wszczęcia przewodu: 17.11.2014 r.
Promotor: dr hab. Irena Łuczak prof. UR
Temat rozprawy doktorskiej: Badania nad zasiedlaniem, kolonizowaniem i rozwojem mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.) w uprawie wybranych odmian szpinaku warzywnego (Spinacia oleracea L. ) i szpinaku nowozelandzkiego (Tetragonia expansa Murr.) w powiązaniu z zawartością szczawianów w liściach

mgr inż. Michał Kruczek
Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.07.2014 r.
Promotor: dr hab. Paweł Kaszycki
Temat pracy: Ocena zawartości prozdrowotnych związków z grupy polifenoli i karotenoidów w uprawianych w Polsce odmianach marchwi (Daucus carota L. ) oraz dyni (Cucurbita sp.)

mgr inż. Magdalena Szumlańska
Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
Promotor: dr hab. Maria Gawęda
Temat pracy: Ocena jakości przechowywanych owoców pomidora gruntowego zebranych w różnych fazach dojrzałości zbiorczej

mgr inż. Karolina Wietnik
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19.05.2014 r.
Promotor: dr hab. Piotr Muras, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk
Temat pracy: Ocena przydatności zawsze zielonych gatunków liściastych na podstawie badań fizjologicznych i inwentaryzacji dendrologicznej w wybranych obiektach publicznych Krakowa

mgr inż. Monika Czaja
Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Piotr Muras, prof. UR
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kołton
Temat pracy: Stan fizjologiczny różnych gatunków lip rosnących wzdłuż wybranych ciągów komunikacyjnych Krakowa

mgr inż. Olga Długosz-Grochowska
Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Renata Wojciechowska
Promotor pomocniczy: dr Joanna Augustynowicz
Temat pracy: Wpływ doświetlania uzupełniającego światłem LED o różnej charakterystyce spektralnej na wzrost
i wybrane właściwości antyoksydacyjne roszponki warzywnej

Streszczenie — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej I — [pobierz]
Recenzja rozprawy doktorskiej II — [pobierz]

mgr inż. Anna Krawczyk
Zakład Żywienia Roślin
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.04.2014 r.
Promotor: dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin
Temat pracy: Ocena możliwości wykorzystania materiałów odpadowych jako komponentów podłoży dachowych

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel./fax. 12 662 52 66, 2009-2017     Polityka cookies